top of page
PARTENERIATE
38204077_1327781643991732_80087868621455

             În calitatea sa de companie responsabilă, Kaufland este conștientă de importanța și influența acțiunilor companiei asupra mediului înconjurător și a comunității. Astfel, își concentrează efortul în special pe gestionarea responsabilă a resurselor naturale și pe sprijinirea proiectelor de ecologie cu intenția de a reduce cât mai mult impactul companiei asupra planetei și de a contribui, împreună cu ONG-urile partenere, proiecte de producere a hranei, economie circulară, adaptare la schimbările climatice, coeziune socială, educație ecologică, reducerea amprentei ecologice și de carbon, regenerare urbană și altele.


        Proiectul Grădinescu este organizat de Institutul de Cercetare în Permacultură din România împreună cu Kaufland România și constă într-o rețea de 10 grădini urbane, dintre care 3 amplasate pe acoperișurile magazinelor Kaufland, 4 în parcările sau în spatele magazinelor și 2 în școlile din Capitală. Grădinile sunt concepute pentru a fi îngrijite de locuitori – prin participare și de echipa Grădinescu – prin expertiză, facilitare şi cercetare.

rom_tranzitie_logo.png

Established in 2009, The Romania in Transition Association (Asociația România în Tranziție - ART) is a legally constituted NGO under Romanian Law. Its objective is to support  the growth and materialization of emerging Romanian Grass-Roots initiatives and to promote community-oriented projects focused on sustainable development. The association is active in macro-regional and international networking, empowering local communities, social economy projects, education for social change, ecology, social entrepreneurship and organizing trainings and workshop which empower the participants with the necessary skills to be successful in their communities.

 

Starting March 2014, ART has been formally part of the global Transition Towns Network, (presently active in more than 34 countries it began in 2006 in Totnes, UK, on the background of the climate, social and economic crises and looking to actively help communities to build healthy, resilient, local responses to these challenges). Also, the association is a founding member of the trans-european network ECOLISE - European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability.

29597715_971919982959976_252230625567801

    În 2018 Institutul de Cercetare în Permacultură din România devine membru în rețeaua Europeană ECOLISE (o coaliție de rețele de inițiative comunitare în domeniul sustenabilității și a rezilienței în contextul schimbărilor climatice).
Prin această colaborare Institutul se plasează într-o coaliție europeană de antreprenori, membri ai societății civile și experți în probleme comunitare și de mediu, cu impact asupra factorilor decizionali care influențează politicile publice de mediu la nivel European.

bottom of page